Månad: januari 2023

Köp och sälj fordon inom transport och logistik

Det är en omöjlighet att bedriva verksamhet inom transport och logistik om du inte har rätt fordon. Därför måste du, som planerar att starta en sådan verksamhet, införskaffa rätt fordon för din tilltänkta verksamhet. Om du däremot planerar att avsluta en liknande verksamhet, kan du istället välja att sälja dina fordon hos Blinto.

Köp och sälj hos Blinto

Det är inte billigt med fordon, speciellt inte större modeller. Därför är det fördelaktigt att köpa den typen av fordon hos Blinto. De auktionerar nämligen ut alltifrån entreprenadmaskiner till lastbilar, vilka kan köpas till ett betydligt lägre pris än i butik. Fordonen är visserligen begagnade, men du kan ändå fynda riktigt bra objekt till riktigt bra priser.

Funderar du på att starta ett företag inom transport och logistik, är det perfekt att införskaffa de fordon du behöver lite billigare hos Blinto. Med tiden, vart efter verksamheten växer, kan du senare köpa in nyare och mer exklusiva modeller. Det gäller även om du planerar att starta verksamhet inom jordbruksnäringen, då Blinto säljer entreprenadmaskiner.

Om du befinner dig i ett stadium där det kanske är dags att sälja eller lägga ner din verksamhet, kan du istället välja att sälja dina fordon via Blinto. Det är smidigt och du får troligtvis mer för dem än om du hade sålt dem på andra sätt. Det går nämligen precis lika bra att sälja entreprenadmaskiner, såsom andra fordon inom transport och logistik, som det går att köpa den typen av fordon hos Blinto.

Transport

Transport och logistik

Transportlogistik innebär förflyttning av varor från ett ställe till ett annat samt övervakning av transporten. Vanligast är transporter med hjälp av lastbilar, tåg, fartyg och flygplan. Transportsättet kan dock skifta, till exempel från tåg till lastbil. Att transportera effektivt är A och O för en hållbar utveckling och detta är något Stratsys kan erbjuda med sin plattform för lösningar inom många olika områden. Plattformen gör det möjligt att effektivisera och på så sätt bidra till en hållbar utveckling samtidigt som företagets lönsamhet ökar.

Att jobba som lastbilschaufför

Lastbilschaufförer efterfrågas ständigt och det är lätt att få jobb efter gymnasiet. Du kan också välja att starta ett eget åkeri. Att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen är viktigt och då kan man gå med i Sveriges Åkeriföretag, det vill säga åkerinäringens branschorganisation.

Transport

Transport vid bergspräckning

För att kunna bygga vägar, bostäder med mera används en metod som kallas för bergspräckning, där sprängämnen brukas. De som utför detta arbete kallas för bergsprängare och behöver god kunskap och erfarenhet för att arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Det söndersprängda berget måste sedan transporteras bort och schaktas med schaktmaskiner för att byggprojekt ska kunna utföras på platsen.

Kendrill erbjuder försäljning, uthyrning och guidning inom bergspräckning Göteborg, och kan leverera sin utrustning överallt. Här finns allt för stenspräckning och hydraulisk bergspräckning, med verksamhet sedan 2019. När det gäller bergspräckning i och runt Göteborg är det bäst att välja hydraulisk spräckning, som är fri från damm och vibrationer.

Nitroglycerin och ANFO

Det senaste århundradet har sprängämnen baserade på nitroglycerin använts för att utföra bergsprängning. Ett annat alternativ är ANFO, som kan hanteras, förvaras och användas på ett enklare sätt. Det presterar tyvärr inte lika bra som nitroglycerin. När sprängningen utförs expanderar berget, vilket kan leda till en fördubblad bergsvolym.

Transport av makadam

På Kållereds berg fanns tidigare Sagåsen som hade en höjd på 112 meter över havsytan. Här har det brutits berg under hundra år. Med tiden har berget omvandlats till makadam, vilket bidragit till nya järnvägar, vägar och bostäder runt hela Göteborg.

Det var viktigt att stentransporterna fungerade väl. I slutet av fyrtiotalet var det nödvändigt att leverera stora volymer av det producerade materialet makadam från Kålleredskrossen, men volymerna skulle inom tjugo år tiofaldigas. Transporten skedde ofta via järnvägen som var tätt kopplad till bergtäkten. Varje vecka fick flera långa tåg lastas med makadam som sedan användes av SJ för underhåll och utbyggnad av järnvägsnätet i västra Sverige.

Transport

Vikten av att prioritera dokumentation för logistikföretag

I Sverige står logistikbranschen inför stora svårigheter till följd av en överväldigande efterfrågan. Även om förhållandena har förbättrats avsevärt sedan 2017, då över 18 000 paket hamnade på villovägar, kan paket fortfarande gå förlorade under transporten.

Hur kan dessa företag framgångsrikt förhindra att liknande situationer uppstår och samtidigt minimera de förluster som de drabbas av?

Dokumentationen är viktigast

Logistikföretag som transporterar paket måste se till att prioritera sin dokumentation. De bör till exempel ha en kopia av allt pappersarbete, exempelvis etiketter, manifest och fraktsedlar. Därtill kan det vara en bra idé att ha kopieringspapper till hands som kan användas för att föra anteckningar och säkerställa att signaturer samlas in för varje paket. Sist men inte minst bör all dokumentation sparas för att möjliggöra fullständig spårning i händelse av eventuella avvikelser eller tvister.

Transport

Ta ett företagslån till transportföretaget

Transportbranschen är i ständig utveckling. För att hänga med och ha så energisnåla fordon som möjligt kan det vara nödvändigt att ta ett företagslån. Gör det utan att få flera kreditupplysningar, så kan företaget även låna till bra ränta i framtiden.

Konkurrensutsätt bankerna mot varandra

För att få bästa möjliga företagslån är det klokt att konkurrensutsätta bankerna för att hitta lånet med lägst ränta. För att spara tid och slippa flera upplysningar hos UC tar du hjälp av Krea. Istället för att du spenderar tid på att ansöka om lån hos 30 olika banker, så gör Krea det åt dig. Förutom att du sparar flera timmars arbetstid, så får du bara en kreditupplysning istället för 30. När då låter Krea hitta bästa möjliga företagslån åt ditt företag, så kommer du samtidigt även i framtiden kunna få bra lån då företagets UC ser bra ut.

Utvecklingen inom transportbranschen

Det är spännande att verka inom transportbranschen. Det är ett av samhällets viktigaste branscher som även påverkar klimatet mycket. Många företag väljer att investera i mer energisnåla och klimatsmarta lastbilar. Det är även klokt att se över själva garaget och dina byggnader. Dagens energikris påverkar alla. Ju mindre du behöver betala för både uppvärmning och transport, desto mer pengar får företaget över.

Eftersom klimatet är så aktuellt idag kan du som företagare också tjäna på att skapa en mer grön image. Det är många kunder som gärna betalar lite extra för att få sina varor transporterade med så lite koldioxidutsläpp som det bara går och som är ekonomiskt försvarbart.

Transport

Effektivisera för transport och logistik

Nya innovativa lösningar har underlättat flertalet branscher tillika transport och logistik. Utvecklingen går framåt och det finns en hel del maskiner av olika slag inom transport och logistik som både underlättar och effektiviserar arbetet på plats. Ett exempel på sådant är en packmaskin som är automatiserad. Effekten du får av en packmaskin är häpnadsväckande. En packmaskin kan producera från hundra till tusentals paket per timme, medan en manuell packares produktion på en timme uppgår till cirka 60 paket. Plastmaskinen är också en beprövad maskin som effektiviserar transport och logistik.

Digitala lösningar

Utöver maskinernas betydelse för en mer effektiv produktion inom transport och logistik finns det idag även smarta digitala lösningar för denna bransch. En av anledningarna till detta är att Sverige ligger i framkant för digitalisering inom EU. Med digitalisering kan du få en bättre översikt över produktionen i sin helhet. Dessutom kan du se vad som kan förbättras och ses över för att sätta fart på maskineriet än mer. Du får mer koll på produktionen och kan samtidigt snabbt åtgärda problem som dyker upp. Digitaliseringen har även gjort det enklare för chaufförer inom transport att hitta till adresser där deras last ska hämtas samt lämnas av.

Transport

Elektrifierad transport i samhället

När samhällets transporter blir allt mer elektrifierade behövs tillräckligt med laddinfrastruktur och billig el. Elektrifiering krävs för att industrier, företag och privatpersoner med flera ska kunna ersätta de fossila bränslen som idag driver många transporter med fossilfri och förnybar energi. Det är transporterna som står för en tredjedel av den totala energianvändningen i världen, därför är just transportsektorn central vad gäller att skapa mer hållbara energisystem.

Genom att installera fler laddboxar går det att skapa smarta laddlösningar för alla behov. Laddboxar från Easee passar alla elnät och laddbara bilar, och ger säker och funktionell laddning för elektrifierad transport. Laddboxar kan också installeras i kommersiella fastigheter, samfälligheter och bostadsrätter.

Stor samhällsomvandling

En storskalig elektrifiering innebär en rejäl strukturell samhällsomvandling, med en fördubbling av elsystemets produktion och elanvändning. Alla delar av elektrifieringen måste därför ske på ett hållbart sätt. Samhällets sektorer förändras i grunden, vilket ställer högre krav på befintlig och ny elproduktion. Nya innovativa lösningar behöver införas, och olika samhällsintressen måste samexistera.

Det har identifierats åtta fokusområden som är extra viktiga att arbeta på för att möta de utmaningar som kan uppstå. På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för att elektrifiera transporter och andra delar av samhället. Marknaden behöver långsiktiga spelregler och incitament bör göras för hållbara val.

Resa miljövänligt

Transportlösningar för takläggaren

Det finns en hel del att tänka på när du anlitar takläggare Göteborg men det är en lösning som lönar sig. Om du själv skulle lägga taket behöver du hitta en lämplig transportlösning för materialet. En takläggningsfirma har allt du behöver och förutom kunskap och rätt kompetens har de även tillgång till egna lastbilar som ser till att allt material som behövs till takläggningen kommer dit det ska. Skulle du välja att själv ge dig på att byta ditt tak kan du hyra in transportlösning från en transport- och logistikfirma, men det är inte billigt. I en del fall kan butiken där du köper in takmaterialet bistå med frakten mot betalning. Ska du hämta ditt tak på egen hand måste du se till att takpannor eller takplåt transporteras på ett säkert sätt så att du inte skadar dig själv eller dina medtrafikanter under resans gång. Det bästa alternativet om du kör själv är att du hyr en skåpbil eller ett släp med kåpa.

Transport