Dag: 17 januari, 2023

Vikten av att prioritera dokumentation för logistikföretag

I Sverige står logistikbranschen inför stora svårigheter till följd av en överväldigande efterfrågan. Även om förhållandena har förbättrats avsevärt sedan 2017, då över 18 000 paket hamnade på villovägar, kan paket fortfarande gå förlorade under transporten.

Hur kan dessa företag framgångsrikt förhindra att liknande situationer uppstår och samtidigt minimera de förluster som de drabbas av?

Dokumentationen är viktigast

Logistikföretag som transporterar paket måste se till att prioritera sin dokumentation. De bör till exempel ha en kopia av allt pappersarbete, exempelvis etiketter, manifest och fraktsedlar. Därtill kan det vara en bra idé att ha kopieringspapper till hands som kan användas för att föra anteckningar och säkerställa att signaturer samlas in för varje paket. Sist men inte minst bör all dokumentation sparas för att möjliggöra fullständig spårning i händelse av eventuella avvikelser eller tvister.

Transport