Dag: 22 januari, 2023

Transport och logistik

Transportlogistik innebär förflyttning av varor från ett ställe till ett annat samt övervakning av transporten. Vanligast är transporter med hjälp av lastbilar, tåg, fartyg och flygplan. Transportsättet kan dock skifta, till exempel från tåg till lastbil. Att transportera effektivt är A och O för en hållbar utveckling och detta är något Stratsys kan erbjuda med sin plattform för lösningar inom många olika områden. Plattformen gör det möjligt att effektivisera och på så sätt bidra till en hållbar utveckling samtidigt som företagets lönsamhet ökar.

Att jobba som lastbilschaufför

Lastbilschaufförer efterfrågas ständigt och det är lätt att få jobb efter gymnasiet. Du kan också välja att starta ett eget åkeri. Att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen är viktigt och då kan man gå med i Sveriges Åkeriföretag, det vill säga åkerinäringens branschorganisation.

Transport

Transport vid bergspräckning

För att kunna bygga vägar, bostäder med mera används en metod som kallas för bergspräckning, där sprängämnen brukas. De som utför detta arbete kallas för bergsprängare och behöver god kunskap och erfarenhet för att arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Det söndersprängda berget måste sedan transporteras bort och schaktas med schaktmaskiner för att byggprojekt ska kunna utföras på platsen.

Kendrill erbjuder försäljning, uthyrning och guidning inom bergspräckning Göteborg, och kan leverera sin utrustning överallt. Här finns allt för stenspräckning och hydraulisk bergspräckning, med verksamhet sedan 2019. När det gäller bergspräckning i och runt Göteborg är det bäst att välja hydraulisk spräckning, som är fri från damm och vibrationer.

Nitroglycerin och ANFO

Det senaste århundradet har sprängämnen baserade på nitroglycerin använts för att utföra bergsprängning. Ett annat alternativ är ANFO, som kan hanteras, förvaras och användas på ett enklare sätt. Det presterar tyvärr inte lika bra som nitroglycerin. När sprängningen utförs expanderar berget, vilket kan leda till en fördubblad bergsvolym.

Transport av makadam

På Kållereds berg fanns tidigare Sagåsen som hade en höjd på 112 meter över havsytan. Här har det brutits berg under hundra år. Med tiden har berget omvandlats till makadam, vilket bidragit till nya järnvägar, vägar och bostäder runt hela Göteborg.

Det var viktigt att stentransporterna fungerade väl. I slutet av fyrtiotalet var det nödvändigt att leverera stora volymer av det producerade materialet makadam från Kålleredskrossen, men volymerna skulle inom tjugo år tiofaldigas. Transporten skedde ofta via järnvägen som var tätt kopplad till bergtäkten. Varje vecka fick flera långa tåg lastas med makadam som sedan användes av SJ för underhåll och utbyggnad av järnvägsnätet i västra Sverige.

Transport